ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM

Η SciCo οργανώνει, αναπτύσσει και εκτελεί διαδραστικά, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την επιστήμη σε παιδιά και ενήλικες.

Αυτήν την στιγμή η SciCo, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, εφαρμόζει σε σχολεία της Αττικής ένα συναρπαστικό πρόγραμμα ψηφιακής μάθησης, το School Lab, που είναι σχεδιασμένο για να προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών για την επιστήμη και να φέρει κοντά μαθητές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Παράλληλα, η SciCo συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο MARCH (MAke science Real in sCHools) για τη διδασκαλία των θετικών επιστημών, σε συνεργασία με μια ομάδα διακεκριμένων συνεργατών από επτά χώρες τη Ευρώπης.

Κάποια από τα προγράμματα που έχει ασχοληθεί η SciCo στο παρελθόν συμπεριλαμβάνουν το βραβευμένο πρόγραμμα «Πράσινοι Πράκτορες» με θέμα την εξοικονόμηση της ενέργειας, καθώς και την δράση «Υγεία Εν Γνώσει» που πραγματοποιήθηκε το 2010-2011, σε συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca. Το «Υγεία Εν Γνώσει» απέσπασε το βραβείο εταιρικής υπευθυνότητας στο συνεδρίου φαρμακευτικού marketing το 2012 και είχε στόχο την πληροφόρηση και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων σχετικά με τα σημαντικά θέματα της διατροφής και της άσκησης και τον τρόπο που αυτά σχετίζονται με την υγεία.

Το «Παιδιά όλο υγεία» ήταν επίσης ένα καινοτόμο πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης και αποτελούσε δραστηριότητα Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Nestle Hellas. Τέλος, το πρόγραμμα «Με τα μάτια της Γης» πραγματοποιήθηκε το 2000 και αποτελούσε μια περιβαλλοντική εκπαίδευση για παιδιά μέχρι 12 ετών. Συμπεριλάμβανε μια εκπαιδευτική παράσταση, σχολικές ενημερώσεις, αξιολόγηση του προγράμματος και ένα πιλοτικό πρόγραμμα διαδραστικής μάθησης για νηπιαγωγεία.