Εκπαίδευση Στελεχών

Η SciCo αναπτύσσει μια σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων βασισμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες στελεχών που θέλουν να μεταφέρουν το δικό τους εκπαιδευτικό ή επικοινωνιακό περιεχόμενο με έναν καινοτόμο, διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο.

Συγχρόνως, η SciCo αναπτύσσει εργαλεία φυσικής και ψηφιακής μάθησης που αφορούν τις επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες στο εργασιακό του περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος εργασίας μετατρέπεται σε ένα φιλικότερο και πιο παραγωγικό περιβάλλον.