ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ομιλίες & Workshops

Συντονίζουμε και παρουσιάζουμε
ομιλίες και workshops, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στοχεύοντας στην επικοινωνία της επιστήμης
στο ευρύ κοινό, με δημιουργικό τρόπο. 

Εκπαίδευση STEM

20263-ALA-Backyard-icon-01

Σχεδιάζουμε, διοργανώνουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις STEM, που στηρίζονται στη φιλοσοφία
"learning-by-doing", συνδυάζοντας φυσικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και μαθηματικά.

Εκπαίδευση Στελεχών

Εφαρμόζουμε μία σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων βασισμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες στελεχών, με στόχο να μεταφέρουν το εκπαιδευτικό ή επικοινωνιακό περιεχόμενό τους με καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο.

Εκδηλώσεις

Αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση, την παρουσίαση και τον συντονισμό εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας, που φέρνουν εκατοντάδες ανθρώπους μαζί για να γιορτάσουν την επιστήμη και την τεχνολογία.

Φεστιβάλ

Διοργανώνουμε Φεστιβάλ Επιστήμης
και αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση συνεργατών,
με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην
δημιουργία και οργάνωσή τους.

Ψηφιακή Μάθηση

20263-ALA-Backyard-icon-03

Προωθούμε νέες μορφές διδασκαλίας και μάθησης αξιοποιώντας την τεχνολογία, εξοικειώνοντας τους χρήστες με τα νέα μέσα αλλά και τη χρήση ψηφιακού
υλικού στην εκπαίδευση.

Επιστήμη των Πολιτών

20263-ALA-Backyard-icon-02

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία ή και την προώθηση προγραμμάτων, που υποστηρίζουν την ενεργή συμμετοχή του κοινού στην επιστημονική έρευνα, προάγοντας την Επιστήμη των Πολιτών.

Διάχυση Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αναλαμβάνουμε δράσεις και καμπάνιες ενημέρωσης, ως εταίροι επικοινωνίας ή σύμβουλοι διάχυσης της επιστήμης και της τεχνολογίας, στοχεύοντας στη δημιουργία
ενεργών κι ενημερωμένων πολιτών.

Επιστημονικό Θέατρο

performances_icon

Οργανώνουμε θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, όπου επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα παρουσιάζονται με έναν πρωτότυπο, κατανοητό και χιουμοριστικό τρόπο στο ευρύ κοινό.