Ομιλίες & Εργαστήρια

Οργανώνουμε, συντονίζουμε και παρουσιάζουμε ομιλίες, σεμινάρια, workshops σε εταιρείες, πανεπιστήμια, σχολεία, ομάδες ατόμων και εταιρείες, με στόχο να εμπνεύσουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μέσα από διαδραστικές και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, προσεγγίζουμε ποικίλα θέματα, προσαρμόζοντας κάθε φορά κατάλληλα τους τρόπους παρουσίασης αλλά και περιεχόμενο, με σκοπό να συναντά τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου κοινού. Παράλληλα, προσφέρουμε hands-on εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην επικοινωνία της επιστήμης, στην εκπαίδευση STEM, στη συγγραφή επιστημονικών θεμάτων για το ευρύ κοινό, στη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την ενημέρωση επιστημονικών ζητημάτων,  καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση της επιστήμης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Εάν επιθυμείτε να αναλάβουμε κάποια ομιλία ή εργαστήριο εκ μέρους σας, μπορείτε να μας στείλετε σχετικό email ενδιαφέροντος στο info@scico.gr