Διάχυση Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η SciCo αναλαμβάνει δράσεις διάχυσης για αποτελέσματα ερευνητικών εργαστηρίων, επιστημονικών κοινοπραξιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Πανελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο,

Έχοντας τρία Ευρωπαϊκά έργα στο ενεργητικό της όπου έδρασε, μεταξύ άλλων, ως εταίρος επικοινωνίας ή ως σύμβουλος σε ζητήματα διάχυσης, η SciCo συνεργάζεται παγκοσμίως με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, μουσεία επιστήμης, πανεπιστήμια και άλλους φορείς με στόχο την δημιουργία διεθνών δικτύων επικοινωνίας της επιστήμης, την δημιουργία ενεργών και ενημερωμένων πολιτών και την ορθή και αποτελεσματική διάχυση της γνώσης προς το ευρύ κοινό.

Επιπλέον, η SciCo αναλαμβάνει καμπάνιες ενημέρωσης για διάφορα επιστημονικά θέματα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Παιδιατρικών Νοσημάτων – «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (CLEO), η SciCo παρείχε υπηρεσίες επικοινωνίας και προβολής του Κέντρου που εφάρμοσε μία σειρά επιτυχημένων παρεμβάσεων σε δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, εμπλέκοντας όλα τα ενθνικά ΜΜΕ.