Διάχυση Επιστήμης και Τεχνολογίας

Έχοντας πολυάριθμα πανελλήνια αλλά και ευρωπαϊκά έργα στο ενεργητικό της, η SciCo δρα ως εταίρος επικοινωνίας, κι ως σύμβουλος σε ζητήματα διάχυσης της επιστήμης και της τεχνολογίας.  Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια είναι η οργάνωση και καθιέρωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και η θέσπιση κινήτρων για συμμετοχή σε αυτές.

Μέσα από τη συμμετοχή της σε πάνω από 7 ευρωπαϊκά έργα τα τελευταία 12 χρόνια, η SciCo έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, και διεθνή κανάλια επικοινωνίας της επιστήμης. Επιπλέον, οι πλατφόρμες των φεστιβάλ επιστήμης αξιοποιούνται για την περαιτέρω διάχυση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό. Με τη συνεργασία της με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, μουσεία επιστήμης, πανεπιστήμια αλλά και άλλους φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στοχεύει στη δημιουργία ενεργών κι ενημερωμένων πολιτών, κάθε ηλικίας.

Οι δράσεις προβολής περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη διοργάνωση ημερίδων, workshops και επιστημονικών συνεδρίων, την παραγωγή και τη διάθεση έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, τη σύνταξη ενημερωτικών δελτίων (newsletters), την δημιουργία και αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών (websites, apps, videos), κ.α.