Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

SciCo 2020_2

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo (Science Communication – Επιστήμη Επικοινωνία) έχει στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών δράσεων. Ιδρύθηκε το 2008 και στελεχώνεται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και ανθρώπους, που ενδιαφέρονται για την επιστήμη.

Μέσα από πολυάριθμες διαστηριότητες, με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, η SciCo λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση, έχοντας ήδη προσεγγίσει πάνω από 400.000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Οι δράσεις της επεκτείνονται και εκτός ελληνικών συνόρων, με τη συμμετοχή της σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επεκτείνοντας ταυτοχρόνως και ορισμένα από τα έργα της διεθνώς.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της Επιστήμης Επί Κοινωνίας - SciCo

  • Η διάχυση και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας
  • Η εξοικείωση μικρών και μεγάλων με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την επιστημονική μεθοδολογία
  • Η διάδοση της STEM εκπαίδευσης και η γνωριμία μαθητών με σχετικά επαγγέλματα
  • Η ενίσχυση της εικόνας του ερευνητή – επιστήμονα στην κοινωνία
  • Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της επιστήμης
  • Η δημιουργία περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών
  • Η ενδυνάμωση μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών, με σκοπό να συμμετέχουν σε δράσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος
  • Η ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα που αφορούν στην επιστημονική επικαιρότητα

MEET THE TEAM

SciCo Cyprus

SciCo U.S.

Co - Founder, SciCo USA
... περισσότερα
Co - Founder, SciCo USA
... περισσότερα

SciCo Partners

SciCo Alumni