STEM4Equality

Καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στην πρώτη σχολική ηλικία μέσω STEM - STEM4Equality

 

Το έργο STEM4Equality υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την SciCo. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Το έργο STEM4Equality είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης STEM σε μικρά παιδιά με απώτερο στόχο την συμβολή στην εξάλειψη έμφυλων στερεοτύπων. Το έργο εστιάζει στην προσχολική ηλικία, όπου δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα οι ταυτότητες και οι προσωπικότητες των παιδιών και παρουσιάζεται έντονη περιέργεια και διερευνητικότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά ενδυναμώνονται ανεξαρτήτως φύλου, από την εκπαίδευση STEM που βασίζεται στην διάδραση, το παιχνίδι και την κριτική σκέψη.

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν πως τα ποσοστά των γυναικών/κοριτσιών που επιλέγουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς επιστήμης και τεχνολογίας, παραμένουν πολύ χαμηλότερα από αυτά των αντρών/αγοριών. Ή ακόμη, τα αγόρια ενθαρρύνονται ως και 3 φορές περισσότερο από ότι τα κορίτσια, για να ακολουθήσουν προγράμματα και δραστηριότητες STEM εκπαίδευσης. Έχοντας αυτά τα δεδομένα ως βάση, το έργο αυτό επενδύει στην ευαισθητοποίηση των δασκάλων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, των μαθητών/τριών, των γονέων και των σχετικών ενδιαφερομένων, σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα στην πρώιμη σχολική εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα πραγματοποιούνται στις σχολικές τάξεις δραστηριότητες, όπως η δημιουργία κατασκευών και η διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων, για να ενισχύσουν την ορθολογική σκέψη στους μαθητές/τριες. Έτσι, τα παιδιά θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε τεχνολογία και επιστήμη και θα καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής όπως η επίλυση προβλημάτων και ο επαγωγικός τρόπος σκέψης. Στόχος ολόκληρου του προγράμματος είναι η ύπαρξη μιας κοινής αφετηρίας για να πραγματοποιηθούν επιλογές σε κάθε τομέα της ζωής με ελευθερία, μακριά από στερεότυπα και κοινωνικά κατεστημένα. 


Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. 13

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αναγνωρίζοντας το μέγεθος των σημερινών κοινωνικών αναγκών, δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα έκτακτης ανάγκης, όπως και προγράμματα για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

Posted on:

Φεβρουάριος 22, 2022

Client:

Themeforest

Share this: