Θέση Εργασίας: STEM educator πλήρους ή μερικής απασχόλησης

H SciCo αναζητά πτυχιούχο φυσικών επιστημών ή τεχνολογικών σπουδών ώστε να στελεχώσει με διδακτικό προσωπικό τα προγράμματα της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό του στο info@scico.gr με τίτλο STEM Educator

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Πληροφορική ή άλλο πεδίο Φυσικών Επιστημών (STEM) ή Επιστημών Εκπαίδευσης.
 2. Εμπειρία στη δημιουργία και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM.
 3. Εμπειρία στη μετεκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών.
 4. Διδακτική εμπειρία. Προϋπηρεσία διδασκαλίας άνω των 2 ετών θα προσμετρηθεί θετικά.
 5. Iκανότητες οργάνωσης, και διαχείρισης έργου
 6. Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Παροχή μετεκπαίδευσης STEM με έμφαση σε μεθόδους project-based learning (μέσω δημιουργίας εκπαιδευτικών εργαλείων, διεξαγωγής workshops κα).
 2. Παρακολούθηση των ερευνητικών εξελίξεων και της προόδου στο πεδίο της STEM εκπαίδευσης, και ενσωμάτωση νέων πρακτικών στα προγράμματα της SciCo.
 3. Χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων, πολυμέσων και αξιολογήσεων για τη διαμόρφωση των αναλυτικών εκπαιδευτικών οδηγών και εκπαιδευτικών εργαλείων που περιλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα της SciCo.
 4. Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για την προώθηση της μάθησης, δημιουργικότητας, και ομαδοσυνεργατικότητας.
 5. Συμμετοχή στο συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της SciCo μέσω επικοινωνίας με τους ακαδημαϊκούς συνεργάτες, τους ακαδημαϊκούς συμβούλους και το δίκτυο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών.
 6. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών STEM workshops και άλλων events.
 7. Διαρκής και άριστη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τα εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα της SciCo. Συντονισμός και παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης πάνω στη βέλτιστη εφαρμογή των STEM προγραμμάτων.
 8. Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων που υποστηρίζουν το όραμα της STEM εκπαίδευσης.