ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ MEDNIGHT»

Η Μεσογειακή Βραδιά του Ερευνητή “MEDNIGHT", ανακοινώνει τον λογοτεχνικό διαγωνισμό "Ιστορίες από το  Mednight", κύριος στόχος του οποίου είναι η προώθηση του επιστημονικού πνεύματος στο ευρύ κοινό

Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε ενήλικας, υποβάλλοντας μια αδημοσίευτη ιστορία ή παραμύθι που θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών. Τα παραμύθια ή οι ιστορίες μπορούν να γράφονται είτε στα Αγγλικά, είτε στα Ισπανικά. Το φετινό βραβείο θα αποτελείται από μια έκδοση συλλογής των νικητριών ιστοριών, η οποία θα περιλαμβάνει την απόκτηση και τη διαχείριση ενός αριθμού ISBN, καθώς και την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Μεσογειακής Βραδιάς του Ερευνητή, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες. Η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών είναι μέχρι τις 29 Ιουλίου στις 23:59 (UT), μέσω της ιστοσελίδας του έργου Mednight.