Η SciCo κάνει τη μάθηση παιχνίδι: νέα εκπαιδευτικά προγράμματα STE(A)M

Η ομάδα SciTEAM της SciCo έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα που βασίζεται στην εκπαίδευση STEM.

To ακρωνύμιο STEM προέρχεται από τις λέξεις Science, Technology, Engineering, Mathematics (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Μαθηματικά), ενώ πρόσφατα στη λέξη προστέθηκε και το γράμμα Α από τη λέξη Art (Τέχνη).

Η εκπαίδευση STE(A)M βασίζεται στους κανόνες της διερευνητικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης με στόχο να ενδυναμώσει τους μαθητές σε δεξιότητες του 21ου αιώνα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό συστατικό της εκπαίδευσης STE(A)M είναι η επίλυση προβλήματος. Οι μαθητές εντοπίζουν καθημερινά προβλήματα και χρησιμοποιούν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, νέες τεχνολογίες αλλά και απλά υλικά για να τα επιλύσουν.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα αποτελείται από 4 κύκλους εργαστηρίων. Ο κάθε κύκλος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να έχουν βοηθητικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων και οι μαθητές να έχουν ενεργό ρόλο στη μάθηση. Το παιχνίδι κατέχει πολύ σημαντική θέση στη δομή των εργαστηρίων και αποτελεί παράγοντα θετικού κινήτρου και παρώθησης των συμμετεχόντων.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη:

  • κριτικής σκέψης
  • δημιουργικότητας
  • ικανότητας παρουσίασης και επικοινωνίας
  • επιχειρηματολογίας
  • συνεργασίας
  • ικανότητας σχεδιασμού και υλοποίησης ιδεών

και η εξοικείωση των μαθητών με νέες τεχνολογίες.

Επιπλέον, κάθε κύκλος εργαστηρίων έχει ειδικούς μαθησιακούς στόχους.

Δείτε στο παρακάτω inforgraphic τα εργαστήρια που δημιουργήσαμε για εσάς και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει!!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της SciCo είναι διαθέσιμο για σχολεία, συλλόγους γονέων και άλλους φορείς και οργανισμούς. Η συνολική διάρκεια του κάθε κύκλου είναι 30 ώρες και τα τμήματα είναι ολιγομελή, από 6 έως 15 άτομα. Ο κάθε κύκλος προσαρμόζεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: stella.tsilia@gmail.com ή στα τηλέφωνα: 6940203344, 6955039885