Ομάδα 1, Χανιά

1η θέση: Γάντι μετάφρασης νοηματικής γλώσσας

1η θέση: Γάντι μετάφρασης νοηματικής γλώσσας