Η SciCo αναζητά συνεργάτες!

Θέλεις να εργαστείς για τον οργανισμό μας; Η SciCo αναζητά 3 συνεργάτες/τριες για τις θέσεις του/της STEM Educator, του/της Digital Content Creator & Social Media Strategist, και του/της Project Leader.

STEM EDUCATOR

H SciCo αναζητά υποψήφιο/α για μερική (part time) απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο στη Φυσική, την Πληροφορική ή τη Μηχανική
- Άριστη Χρήση Αλβανικής  Γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Πληροφορική ή άλλο πεδίο Φυσικών Επιστημών (STEM) ή Επιστημών Εκπαίδευσης.
- Διδακτική εμπειρία. Προϋπηρεσία διδασκαλίας άνω των 2 ετών θα προσμετρηθεί θετικά.
- Εμπειρία στη μετεκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών.
- Βασικές γνώσεις προγραμματισμού
- Iκανότητες οργάνωσης, και διαχείρισης έργου
- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

- Συμμετοχή στο συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της SciCo μέσω επικοινωνίας με τους ακαδημαϊκούς συνεργάτες, τους ακαδημαϊκούς συμβούλους και το δίκτυο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών στην Αλβανία
- Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών STEM workshops και άλλων events στην Αλβανία
- Διαρκής και άριστη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τα εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα της SciCo στην Αλβανία.
- Συντονισμός και παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης πάνω στη βέλτιστη εφαρμογή των STEM προγραμμάτων.

 

DIGITAL CONTENT CREATOR & SOCIAL MEDIA STRATEGIST

H SciCo αναζητά υποψήφιο/α για πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, υπεύθυνο/η για τη διαχείριση των ιστοσελίδων και των social media των διαφόρων δράσεων του οργανισμού.

Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες:

- Απόφοιτος/η ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος εξωτερικού) σε σχετικό αντικείμενο
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
- Επικοινωνιακή ευχέρεια και ανεπτυγμένη δεξιότητα στη διαχείριση του προφορικού και γραπτού λόγου τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα
- Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Google Suite, MailChimp
- Γνώσεις digital marketing, social media marketing, Facebook & Google Ads

- Γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο για τη δημιουργία βασικών εικαστικών και γραφικών (η γνώση Photoshop/Lightroom θα εκτιμηθεί)
- Γνώσεις διαχείρισης CMS (π.χ. WordPress)
- Οργανωτικό πνεύμα και μεθοδικότητα, με ικανότητα multitasking και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
- Ενδιαφέρον και αγάπη για το αντικείμενο καθώς και τη STEM εκπαίδευση
- Ισχυρή αντίληψη και προσαρμοστικότητα

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

- Δημιουργία ημερήσιου προγράμματος αναρτήσεων
- Δημιουργία και εμπλουτισμός κειμένων και εικαστικών για instagram, facebook, youtube, websites δράσεων του οργανισμού
- Σχεδιασμός και υλοποίηση digital marketing (social media, newsletter, advertising campaigns) σύμφωνα με τις ανάγκες των project leaders του οργανισμού
- Επικοινωνία με τους συνεργάτες των δράσεων και σχεδιασμός επικοινωνίας με βάσει τα χρονοδιαγράμματα και τις ανάγκες αυτών
- Ανάρτηση περιεχομένου βάσει προγραμματισμού καθώς και συνεχή ανανέωση και επίβλεψη του περιεχομένου των social media

 

PROJECT LEADER

Αναζητούμε έναν/μια έμπειρο/η Project Leader για τη διαχείριση της οργάνωσης έργων κύριων πελατών για πλήρη (full-time) ή μερική (part-time) απασχόληση.

Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες

- Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατά προτίμηση στο πεδίο της πληροφορικής ή της μηχανικής για project manager τεχνικών έργων
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
- Εξαιρετική αντιμετώπιση των πελατών και δεξιότητες επικοινωνίας εντός της ομάδας
- Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, σε Ελληνικά και Αγγλικά και επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλών εργασιών
- Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

- Συντονισμός των εσωτερικών πόρων και τρίτων/προμηθευτών για την άψογη εκτέλεση των έργων
- Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης όλων των έργων εντός του πεδίου εφαρμογής και των ορίων του προϋπολογισμού
- Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της κατανομής των πόρων
- Ανάπτυξη λεπτομερούς προγραμματισμού του έργου για την παρακολούθηση της προόδου
- Χρήση κατάλληλων τεχνικών επαλήθευσης για τη διαχείριση των αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου
- Μέτρηση της απόδοσης του έργου, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές
- Διαχείριση των σχέσεων με τον πελάτη και όλους τους ενδιαφερόμενους
- Διαχείριση κινδύνων με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων του έργου
- Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τρίτους συνεργάτες
- Δημιουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του έργο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: info@scico.gr