Θέση Εργασίας: Project Manager Πλήρους Απασχόλησης

Είσαι ένα δραστήριο και φιλόδοξο άτομο, με εμπειρία στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων; Ο εκπαιδευτικός οργανισμός SciCo αναζητά άτομο να αναλάβει το συντονισμό και την παρακολούθηση των έργων του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στοinfo@scico.gr  με τίτλο «Project Manager».

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της θέσης:

–         Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση των έργων του οργανισμού

–         Δυνατότητα σύνταξης αναφορών και εκπόνησης παραδοτέων που απαιτούνται

–         Δημιουργία νέων συνεργασιών και επικοινωνία με υφιστάμενους συνεργαζόμενους φορείς

–         Παρακολούθηση των ερευνητικών εξελίξεων και της προόδου στο πεδίο της STEM εκπαίδευσης και ενσωμάτωση νέων πρακτικών στα προγράμματα του οργανισμού

–         Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών workshops και άλλων συναφών events.

–         Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων που υποστηρίζουν το όραμα του εκπαιδευτικού οργανισμού SciCo

Απαραίτητα προσόντα:

–         Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος

–         Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

–         Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

–         Ικανότητα διαχείρισης ομάδας

–         Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασία για την επίτευξη στόχων

–         Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

–         Δυνατότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα

–         Πολύ καλή χρήση Αγγλικής γλώσσας

–         Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων Μicrosoft Word, Excel, Powerpoint