Κλείσιμο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΗΛΟΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΔΗΛΟΣ, στο οποίο η SciCo ήταν εταίρος επικοινωνίας, τον περασμένο μήνα με ένα τελικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα της Ισπανίας.

Το συνέδριο περιλάμβανε κατάρτιση για τη διαχείριση μονάδων παραγωγής βιοαερίου για να βοηθήσει σχετικά βιομηχανικά κέντρα να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους, καθώς και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες. Το βιοαέριο είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που αξιοποιεί αγροτικά και αστικά βιολογικά απόβλητα, και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της έννοιας της «κυκλικής οικονομίας» για την αειφόρο ανάπτυξη.

Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, που είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση πάνω στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διάθεσης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και την προώθηση της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης ως μια λύση, οργάνωσε με επιτυχία μαθήματα κατάρτισης και καθιέρωσε ένα δίκτυο ενδιαφερομένων μερών σε τρεις χώρες - Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρος - που αποτελείται από διευθυντές και υπαλλήλους μονάδων επεξεργασίας των αποβλήτων, από παραγωγούς αποβλήτων στον αγρο-βιομηχανικό τομέα, από περιβαλλοντικές δημόσιες αρχές και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Επίσης στο πρόγραμμα εφαρμόστηκε ένα πρωτότυπο και κατανοητό εργαλείο ψηφιακής μάθησης που διευκόλυνε την πιστοποίηση των ικανοτήτων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Leonardo Da Vinci. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.