Το School Lab αναδεικνύται ως βέλτιστη πρακτική από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

H εκπαιδευτική πλατφόρμα Αίσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής βράβευσε το School Lab ως βέλτιστη πρακτική για την ψηφιακή μάθηση.

Το παιδαγωγικό πλαίσιο του School Lab στηρίζεται στην ενεργητική και συνεργατική μάθηση και την προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία της δημιουργίας βίντεο από τους μαθητές.

Ο χαρακτηρισμός των Βέλτιστων και Επαρκών Ψηφιακών Διδακτικών σεναρίων πραγματοποιήθηκε έπειτα από διπλή αξιολόγηση κάθε Σεναρίου που υποβλήθηκε από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Τα Βέλτιστα σενάρια βραβεύθηκαν σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στις 03/11/2015.

practice screenshotASF Photos (4287) ASF Photos (4294) ASF Photos (4308)