Έναρξη εργαστηρίων αφήγησης και παρουσίασης

H αφήγηση, η δημιουργία μιας ιστορίας και η παρουσίαση μιας ιδέας με σαφήνεια και καθαρότητα είναι βασικά στοιχεία της επικοινωνίας της επιστήμης, αλλά και βασικές δεξιότητες με όλο και περισσότερη ζήτηση στον εργασιακό τομέα. H SciCo, αντλώντας υλικό μέσα από την πορεία της στην επικοινωνία της επιστήμης αλλά και την εκπαίδευση εταιρικών στελεχών, δημιουργεί το εργαστήριο «Science Storytelling», το οποίο προσφέρεται πιλοτικά στην ομάδα των SciCo Ambassadors από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2016.

Τα εργαστήρια πραγματεύονται τη βασική δομή της αφήγησης, την προσαρμογή της για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών στόχων και την δημιουργία ιστοριών επικοινωνίας της επιστήμης, την χρήση νέων μέσων και κοινωνικών δικτύων στην αφήγηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματική μετάδοση εννοιών και ιδεών στο ευρύ κοινό