Παράταση δηλώσεων συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ambassadors

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ambassadors (Academy of Ambassadors) επιδιώκει την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην επικοινωνία της επιστήμης, την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και την ανάδειξή τους ως εκφραστές των αξιών και στόχων της SciCo.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν την ενεργοποίησή τους σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.
Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού, οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καλούνται να συνειδητοποιήσουν τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους για να σχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να τα υλοποιήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται στους συμμετέχοντες μέσω της βιωματικής μάθησης:
1. Εξατομικευμένη εκπαίδευση (ανάλογα με το προφίλ του κάθε συμμετέχοντα)
2. Γνωριμία με εργαλεία επικοινωνίας της επιστήμης
3. Προετοιμασία επαγγελματικού προφίλ
4. Καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων (ενδυνάμωση ομάδας, συμβουλευτική, διαχείριση κρίσεων, ανατροφοδότηση κ.ά)
5. Ανάπτυξη soft skills (verbal communication, public speaking, body language)

Το χρονοδιάγραμμα και η δομή του προγράμματος περιγράφονται παρακάτω:

  • Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, 18.00 – 21.00
  • Διάρκεια προγράμματος: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018

Α’ Φάση: Εκπαίδευση, 10 εβδομάδες, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον σε 24 από τις συνολικά 30 ώρες εκπαίδευσης. Παρασκευή 18.00-21.00

Β’ Φάση: Mentoring, 3 συναντήσεις με συνεργάτη της SciCo, τον οποίο θα
επιλέξουν οι ίδιοι ως μέντορα.

Γ’ Φάση: Πρακτική άσκηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές θετικών επιστημών
 απόφοιτους σχολών ανεξάρτητως επιστημονικού πεδίου
 υποψήφιους διδάκτορες
 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 επαγγελματίες δημοσιογράφους
 υπεύθυνους ομάδων νέων (Youth Leaders, Youth workers)
 καλλιτέχνες

Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώσετε τη φόρμα, ακολουθώντας αυτόν  τον σύνδεσμο.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έλαβε παράταση έως την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, 23:59

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επικοινωνήστε με την Ησάια Κιοϊλόγλου, isaiahkioiloglou@gmail.com