Θέση εργασίας: grant writer- call for application

Περιγραφή Θέσης

H SciCo αναζητά δραστήριο άτομο να αναλάβει τη συγγραφή και συντονισμό προτάσεων ευρωπαϊκών έργων χρηματοδότησης, καθώς και έργων χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ιδρύματα, προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και άλλων πηγών χρηματοδότησης μέσω δωρεάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το πλήρες βιογραφικό τους στο info@scico.gr , με τίτλο «Αίτηση Grant Writer 2019» μέχρι τις 10/05/2019.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της θέσης:

- Σχεδιασμός, συγγραφή υποβολή προτάσεων συμπεριλαμβανομένου των αναφορών και παραδοτέων που απαιτούνται

- Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση των έργων

- Δημιουργία νέων συνεργασιών και επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς

- Έρευνα για καινούριες προτάσεις και επικοινωνία με τους φορείς

- Δυνατότητα εργασίας σε στενά χρονοδιαγράμματα

Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σε θετικές επιστήμες ή/και επιστήμες εκπαίδευσης (θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος)

- Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

- Αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης, διοργάνωση και διαχείριση έργων καθώς και εξοικείωση με τις βασικές προϋποθέσεις των προγραμμάτων ERASMUS+ και HORIZON2020

- Επικοινωνιακές, οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

- Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ