ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί το νέο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης παγκοσμίως, τη σύγχρονη πραγματικότητα του επιχειρείν και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών αναφορικά με το ζήτημα της διαθεσιμότητας Φυσικών Πόρων, την ανάδειξη της άμεσης σχέσης αυτού του προβλήματος με την Οικονομία και την γνωριμία με τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται για τη διασφάλισή της, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναδεικνύονται τρόποι εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην καθημερινότητά μας, όπως επέκταση χρόνου ζωής προϊόντων, αξιοποίηση απορριμμάτων, πλατφόρμες διαμοιρασμού και χρήση διαφόρων προϊόντων ως υπηρεσία.

Σε κάθε κύκλο δημιουργείται μία ομάδα σχολείων που υλοποιούν εξωσχολικά εργαστήρια ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται εξ΄ αποστάσεως επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, έχουν την ευκαιρία μέσω της αξιοποίησης βιωματικών μεθόδων και νέων τεχνολογιών και ακολουθώντας την προσέγγιση του design thinking, να γνωρίσουν πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να εντοπίζουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις προς όφελος του πλανήτη, με στόχο να υιοθετήσουν, σταδιακά, μια υπεύθυνη και οικολογική στάση και συμπεριφορά. Επιπλέον, εξοικειώνονται με βασικές οικονομικές έννοιες και αναπτύσσουν το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο “Κυκλικής Οικονομίας” αλλά και το πλάνο διαφήμισης και επικοινωνίας της επιχείρησής τους.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 3 κύκλοι, στο πλαίσιο των οποίων έχουν συμμετάσχει 38 σχολεία από όλη την Ελλάδα ενώ τις επιμορφώσεις έχουν παρακολουθήσει συνολικά 440 εκπαιδευτικοί.

Το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία στην πράξη» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «IQonomy» της Alpha Bank.