Δημιουργία Περιεχομένου

Η SciCo εξειδικεύεται στη δημιουργία επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές προσεγγίσεις και ποικίλα μέσα.

Μεταξύ άλλων, η SciCo έχει δημιουργήσει και συντηρεί ιστοσελίδες social media pages και blogs, όπως αυτά των Athens, Thessaloniki και Mediterranean Science Festivals και της Βραδιάς του Ερευνητή. Επιπλέον, έχει μεγάλη εμπειρία στο storytelling, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία εργαστηρίων και σεμιναρίων. Προσφέρει μια πλήρη υπηρεσία, από τον σχεδιασμό του έργου, μέσω έρευνας και καταγραφής στην παραγωγή του τελικού προϊόντος, το οποίο μπορεί να είναι παραγωγή βίντεο ή σεναρίου, θεατρική παράσταση, έκθεση τέχνης ή φωτογραφίας, ιστοσελίδα ή ομιλία/ παρουσίαση.