Επιστήμη των Πολιτών

Η SciCo προάγει την Eπιστήμη των Πολιτών, στηρίζοντας την ενεργή συμμετοχή του κοινού στην επιστημονική έρευνα, προωθώντας μία δυναμική ερευνητική μέθοδο, με μεγάλα οφέλη για την εκπαίδευση και τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια μιας πιο στενής σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία.